Per compres o per més informació sobre els nostres productes ens podeu contactar a:

RR CARMELITES DEL MONESTIR DE NTRA. SRA. DEL CARME
C/ Dr. Hysern, 19
17820 Banyoles (Girona)
Tel. 972 57 04 39
Whatsapp: 639 308 889
Email: mmcarmelites@gmail.com