La teva privacitat és important per nosaltres
En aquesta declaració de privacitat explicaremles dades personals que recopilem i el seu ús.

Llegeix-los abans de facilitar-nos les teves dades a la nostra web, i pots tenir la seguretat que els teus drets estan garantits:

 • Només sol·licitem informació personal necessària per contestar-te a les teves preguntes o per preparar-te una comanda.
 • Mai compartim informació excepte que sigui necessari i amb la teva autorització.

En el cas que les exigències legislatives ho determinin, aquesta política de privacitat podria variar, així que pots consultar tantes vegades com ho creguis necessari.

És aplicable en el cas que l’usuari decideixi omplir algun formulari de qualsevol dels formularis de contacte on es recullen les dades de caràcter personal, que estan adequats a les següents lleis:

 • Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
 • Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de Desarrollo de la LOPD.
 • Cumple el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD)
 • Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE o LSSI)

Responsable del tractament de les teves dades:

RR CARMELITES DEL MONESTIR DE NTRA. SRA. DEL CARME
Carrer Dr. Hysern, 19
17820 Banyoles
NIF. R1700610G
Whatsapp: 639 308 889

Segons en el RGPD abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web seran considerats dades d’usuari i per tractar-los, aquestes són les mesures establertes, segons la legislació vigent:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència.
  Sempre demanem el teu consentiment amb total transparència
 • Principi de minimització de dades
  Només et demanarem les dades mínimament necessàries per al que siguin requerides
 • Principi de limitació del termini de conservació
  Les teves dades només es conserven el temps necessari per a la finalitat per la qual cosa han estat requerides.
 • Principi d’integritat i confidencialitat.
  Tractarem les dades de manera que se’t garanteixi confidencialitat i prendrem les precaucions necessàries perquè així sigui.

Com obtenim les teves dades?

Dels missatges de Whatsapp i trucades de telèfon.

Quins drets tens quan ens facilites les teves dades?

 • A demanar accés a les teves dades per verificar els que tenim.
 • A demanar rectificació en el cas que estiguin equivocats.
 • A demanar supressió si les dades ja no són necessaris pels motius que van ser demanats
 • A demanar limitació del seu tractament, en el cas únicament els conservaré per a l’exercici o defensa de reclamacions
 • Oposar-te al tractament de les teves dades
 • A sol·licitar la portabilitat de les dades que m’hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable de tractament quan estigui basat en el consentiment i s’efectuï per mitjans automatitzats

Finalitat de l’tractament de les teves dades personals

Quan com a usuari et connectes a aquesta web per exemple per contactar-nos alguna consulta o compra, ens estàs facilitant informació.
Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic i altra informació.

A l’facilitar aquesta informació com a usuari, dónes el teu consentiment perquè la teva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per https://carmelitesbanyoles.net

Les dades que et demanem són els següents:

Per a consultes a través de Whatsapp:
Nom, núm. telèfon i/o email

Categoria de les dades

Les dades que et demano són només dades identificatives, res més.

Quant de temps conservaré les teves dades?

Mentre siguin necessaris per a la nostra relació i fins que no em demanis la supressió.

Actualitzat el juny 2021